ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه

الف) شرایط تأسیس داروخانه :

با در نظر گرفتن حد نصاب جمعیت ( طبق ماده ۱۱ آئین نامه ) هر شخص واجد شرایط می تواند درصورت کسب حدنصاب امتیاز بشرح زیر و تأیید صلاحیت از سوی کمیسیون قانونی امور داروخانه ها طبق ضوابط اقدام به تأسیس داروخانه نماید :

برای شهر تهران ۲۷۵۰ امتیاز

برای شهرهای ۱.۰۰۰.۰۰۰ نفر و بیشتر ۲۷۰۰ امتیاز

برای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار الی یک میلیون نفر ۲۶۰۰ امتیاز

برای شهرهای با جمعیت ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار نفر ۲۵۰۰ امتیاز

برای شهرهای با جمعیت ۱۰۰ الی ۳۰۰ هزار نفر ۲۳۰۰ امتیاز

برای شهرهای با جمعیت ۵۰ الی ۱۰۰ هزار نفر ۲۱۰۰ امتیاز

برای شهرهای با جمعیت ۲۰ الی ۵۰ هزار نفر ۱۷۰۰ امتیاز

برای شهرها و روستاهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر ۱۶۰۰ امتیاز

درصورت نیاز به تأسیس داروخانه در هر شهر یا روستا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و عدم وجود متقاضی واجد حدنصاب امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی میتواند با استعلام از طریق یکی از جراید کثیر الانتشار و دادن مهلت یکماهه از بین متقاضیان، فرد دارای بیشترین امتیاز را جهت اخذ مجوز به کمیسیون قانونی

امور داروخانه ها معرفی نماید.حداقل امتیاز فرد معرفی شده ۱۶۰۰ می باشد.

شرایط کسب امتیاز :

۱- امتیاز مدرک تحصیلی

با مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز

با مدرک دانشگاهی در رشته های غیر علوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز

با مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز

با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی ۱۰۰۰ امتیاز

با مدرک کارشناسی داروسازی ۱۶۰۰ امتیاز

با مدرک کارشناسی ارشد داروسازی ۱۷۵۰ امتیاز

با مدرک دکترای عمومی داروسازی ۲۰۰۰ امتیاز

با مدرک دکترای تخصصی داروسازی (با پایه داروسازی) ۲۲۰۰ امتیاز

۲- سابقه داروساز بودن متقاضی از تاریخ فارغ التحصیلی به ازای هر سال ۱۰ امتیاز (حداکثر ۲۰۰ امتیاز)

۳- کسب امتیاز سوابق اشتغال جهت تأسیس داروخانه براساس جدول امتیاز مطب مصوب هیأت دولت و با ارائه مدارک ذیل میسر است :

۳-۱ گواهی اشتغال به مسئولیت فنی داروخانه یا قائم مقامی باتأیید دانشگاه علوم پزشکی۱۰۰% امتیاز مربوطه

۳-۲ اشتغال با مدرک داروسازی در حرف مرتبط در مراکز دولتی و غیر دولتی با ارائه مدارک و تأیید دانشگاه علوم پزشکی، ۱۰۰% امتیاز مربوطه

۳-۳ گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تأمین نیروی انسانی داروسازان از محل اعزام و تأییدیه دانشگاه علوم پزشکی مربوطه یا گواهی پایان طرح ، ۱۰۰% امتیاز مربوطه

۳-۴ ارائه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی یا کارت پایان خدمت جهت داروسازانی که پس از فارغ التحصیلی دوره خدمت ضرورت را طی کرده اند ۱۰۰% امتیاز مربوطه ( درصورت عدم ارائه گواهی نظام وظیفه و به دلیل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازی با توجه به کارت پایان خدمت به ازای هر سال ۳۰ امتیاز محاسبه می گردد)

۳-۵ امتیاز اشتغال متقاضی دارای مدرک غیرداروسازی (موضوع بند ۱ ماده ۲) پس از ارائه گواهی ازداروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل و تأیید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به میزان ۴۰% امتیاز مطب برای آن محل قابل احتساب خواهد بود.

جهت احتساب امتیاز اشتغال ‏، امتیاز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضی ملاک می باشد .

درصورت اشتغال همزمان متقاضی تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتری کسب نموده، قابل احتساب خواهد بود.

درصورت محاسبه امتیاز آخرین مدرک تحصیلی متقاضی، سابقه اشتغال وی در فاصله زمانی دوره تحصیلی قبلی قابل احتساب نمی باشد.

بومی بودن متقاضی :

ملاک بومی بودن تولد یا پنج سال سابقه کار در داروخانه در استان یا شهرستان مورد تقاضا یا پنج سال تحصیل در همان استان یا شهرستان می باشد که برای بومی بودن در استان ۵۰ امتیاز و در شهرستان ۵۰ امتیاز ( مجموعاً ۱۰۰ امتیاز ) محاسبه می گردد.

۵- امتیاز ویژه ایثارگران

۵-۱ رزمندگان با تأیید نیروی مقاومت بسیج مرکز، نیروهای نظامی با گواهی از ستاد مشترک نیروی مربوطه و جهاد گران با تأیید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازای هر ماه ۱۰ امتیاز( امتیاز خدمت کمتر از یک ماه با محاسبه تعیین می گردد)

امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاریخ ۳۱/۶/۵۹ لغایت ۳۱/۶/۶۷ قابل محاسبه است، به جز داوطلبانی که در گروه تفحص شهدای انقلاب اسلامی در مناطق عملیاتی عضویت دارند.

۵-۲ جانبازان با تأیید درصد جانبازی از سوی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی مرکز تا ۲۵% جانبازی ۵۰ امتیاز و به ازای افزایش هر ۵% جانبازی ۳۰ امتیاز اضافه میگردد.

جانباز داروساز ۷۰% و بالاتر به شرط بومی بودن خارج از نوبت و با تأیید کمیسیون قانونی ، اجازه تأسیس داروخانه را خواهد داشت.

۵-۳آزادگان با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان به ازای هر ماه اسارت ۱۰ امتیاز

آزاده داروساز با ۸ سال و بیشتر سابقه اسارت درصورت بومی بودن، خارج از نوبت و با تأیید کمیسیون قانونی، اجازه تأسیس داروخانه را خواهد داشت.

۵-۴ خانواده شهدا

فرزند شهید ۳۰۰ امتیاز

همسر و پدر و مادر شهید ۲۰۰ امتیاز

برادر و خواهر شهید ۵۰ امتیاز و درصورت تک برادر و تک خواهر بودن ۱۰۰ امتیاز

توضیح : امتیازات ویژه ایثارگری حداکثر تا ۳۰۰ امتیاز و منحصراً برای یکبار تأسیس داروخانه در کل کشور اعطاء خواهد شد. ولی استفاده از امتیاز مذکور در ابطال و تاسیس همزمان در همان محل بلامانع است.

۶- برای سابقه درخواست متقاضی به ازای هر سال ۱۰ امتیاز در نظر گرفته شود.

۷- سابقه اشتغال متقاضی جهت تأسیس مجدد داروخانه در صورتیکه قبلاً با اولویت بندی و تائید کمیسیون قانونی مجوز تأسیس داروخانه‌ای را اخذ نموده و با تقاضای وی پروانه داروخانه باطل و همزمان مجوز تأسیس بنام فرد واجد شرایط دیگری در همان محل صادر شده باشد ، علاوه بر ۴۰۰ امتیاز منفی از تاریخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه می گردد.

 شرایط ثبت نام متقاضی تاسیس داروخانه :

۱- داشتن حداقل امتیاز محل با تائید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

۲- دارا نبودن مجوز یا پروانه تاسیس یکی از مراکز یا موسسات پزشکی

متقاضیان داروسازی که در مناطق و اقدام به تأسیس داروخانه نموده‌اند، می توانند بدون ابطال داروخانه خود متقاضی تأسیس داروخانه در محل دیگر (درصورت کسب حد نصاب امتیاز آن) باشند و با حائز شرایط بودن جهت تأسیس داروخانه در محل دیگر موضوع ابطال مجوز داروخانه قبلی و تأسیس داروخانه در محل دیگر بطور همزمان در کمیسیون قانونی مطرح می گردد.

۳- هر فرد می تواند در ۳ منطقه مختلف ( شهر یا روستای تابعه هر دانشگاه ) متقاضی تأسیس داروخانه باشد.

۴- درصورت وجود چند متقاضی واجد شرایط جهت تأسیس داروخانه در یک منطقه، اولویت تأسیس با فردی است که در زمان استعلام دانشگاه امتیاز بیشتری کسب نموده است.

چنانچه مؤسس (با تأسیس اولیه یا تأسیس همزمان در محل قبلی داروخانه ای که مجوز آن ابطال گردیده) به هر دلیل نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، میتواند تقاضای ابطال پروانه تأسیس نموده و همزمان داروساز واجد شرایطی را که دارای حداقل ۹۰% امتیازات مندرج در ماده ۱ می باشد، جهت بررسی صلاحیت بعنوان موسس در محل داروخانه مورد نظر معرفی نماید.

 سایر موارد:

۱- متقاضی با تکمیل فرم مخصوص ثبت نام و پس از بررسی مدارک مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشکی و واجد شرایط بودن طبق مقررات جاری درخواست وی در دبیرخانه دانشگاه محل مورد نظر رسما ثبت شده ورسید به متقاضی تحویل میشود.

۲- با توجه به اعلام نیاز محل به تأسیس داروخانه توسط دانشگاه برای تنظیم لیست اولویت بندی متقاضیان دانشگاه مکلف است با متقاضیان محل مورد نظر که تا تاریخ استعلام درخواست کتبی خود را رسماٌ به ثبت رسانده اند به آدرس مندرج در تقاضانامه از طریق پست سفارشی برای تکمیل مدارک لازم مکاتبه نماید.

در این فراخوانی متقاضیان مدارک مربوط به سوابق اشتغال فرد از زمان ثبت درخواست تا تاریخ استعلام حداکثر تا یکماه بعد از وصول نامه دانشگاه ارائه می نماید.

۳- چنانچه متقاضی حائز اولویت حداکثر تا ده روز پس از وصول استعلام دانشگاه جهت تأسیس داروخانه، نسبت به ارائه مدارک خواسته شده اقدام ننماید، نوبت وی بر اساس ضوابط به فرد واجد شرایط بعدی داده می شود و تقاضای نامبرده برای آن محل محفوظ خواهد ماند.

۴- درصورتیکه متقاضی در نوبت، درخصوص تقاضاهای مطرح شده در بیش از یک مورد حائز اولویت گردد، دانشگاه موظف است مراتب را به وی اعلام تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول نامه دانشگاه یک مورد توسط متقاضی انتخاب و به صورت مکتوب اعلام گردد. بدیهی است عدم اعلام توسط متقاضی به منزله انصراف تلقی می گردد.

۵- درصورت دریافت مجوز تأسیس داروخانه در یک محل، تقاضاهای دیگر متقاضی (به جز تبصره بند۲ ماده ۳ همین ضابطه) در سراسر کشور بی اثر می‌گردد.

۶- انتقال محل داروخانه از روستایی که به شهر ملحق می گردد (با توجه به مصوبه وزارت کشور) به داخل همان شهر منوط به کسب حدنصاب امتیاز لازم برای شهر مورد نظر توسط مؤسس داروخانه (با توجه به ماده یک همین ضابطه) خواهد بود.

محل سکونت موسس باید در همان شهر محل تاسیس داروخانه یا در فاصله حداکثر یکصد کیلومتری داروخانه بوده بطوریکه اشراف بر داروخانه امکان پذیر باشد. بدیهی است در موردموسسین داروخانه های دایرکه به دلیل مشکلات امکان حضور در داروخانه را ندارند باید مدارک و مستندات لازم جهت طرح در کمیسیون ماده بیست دانشگاه ارائه دهند.در صورت تایید کمیسیون فعالیت داروخانه با رعایت سایر مقررات برای مدت شش ماه و تمدید آن برای یک دوره شش ماهه بلامانع است.

ب) مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع تأسیس داروخانه در کمیسیون قانونی ماده ۲۰:

۱- آخرین آمار جمعیت محل از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

۲- فرم بررسی تقاضای تأسیس داروخانه که کلیه مفاد آن به دقت تکمیل شده باشد (ضمیمه۲)

۳- جدول اولویت بندی متقاضیان تأسیس داروخانه (ضمیمه۳)

۴- تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر

۵- تصویر کارت پایان خدمت

۶- تصویر مدرک تحصیلی متقاضی

۷- معرفی مسئول فنی توسط مؤسس و پذیرش آن توسط مسئول فنی 

ج) مدارک لازم به منظور افتتاح و بهره برداری از داروخانه:

پس از تائید صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه از سوی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، مدارک زیر جهت افتتاح و بهره برداری از داروخانه ارائه می گردد:

۱- گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه 

دانشگاه موظف است پس از دریافت تقاضا از سوی متقاضی در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت ۷ روز) از محل بازدید و مراتب تائید یا مخالفت خود را کتباً به متقاضی اعلام نماید. (با تکمیل ضمیمه ۵ )

۲- چنانچه داروخانه در مجتمع های مسکونی تاسیس می گردد ، رضایت نامه مالکین یا هیأت مدیره مجتمع مسکونی ضروری است.

۳) مدارک مسئول فنی معرفی شده با توجه به بند (هـ) همین ضابطه

د) مدارک لازم جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه :

دانشگاه علوم پزشکی موظف است پس از تائید مراتب از سوی کمیسیون قانونی و ابلاغ مجوز تاسیس داروخانه با اخذ مدارک زیر نسبت به صدور پروانه تأسیس داروخانه  اقدام و صرفاً رونوشت پروانه صادره را جهت ضبط در پرونده به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال نماید: 

۱- دو قطعه عکس ۴*۳

۲- فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعلام شده

توجه : در متن پروانه تأسیس باید نام و نام خانوادگی مسئول فنی برای ساعات فعالیت داروخانه قید شود و در صورت تغییر مسئول فنی نسبت به اصلاح پروانه تأسیس اقدام گردد.

ه) مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه :

دانشگاه علوم پزشکی موظف است مدارک زیر را از متقاضی دریافت و نسبت به صدور پروانه مسئول فنی جهت داروخانه مورد نظر و ارسال رونوشت آن به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر اقدام نماید:

۱- استعفای مسئول فنی قبلی داروخانه مورد نظر

۲- برگ تشخیص صلاحیت مسئولیت فنی در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبلاً تائید صلاحیت شده باشد نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست.

۳- معرفی نامه از سوی مؤسس و پذیرش مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش مسئولیت فنی (ضمیمه۶) و تصویر پروانه مسئولیت فنی قبلی وی (در صورت وجود)

۴- قرارداد خرید خدمتی بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن داروسازان (عضویت در انجمن مذکور شرط لازم برای تائید قرارداد نمی باشد)

۵- دو قطعه عکس ۴*۳

۶- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی و در صورت وجود توضیحات ، تصویر صفحه آخر

۷- فیش بانکی به مبلغ و شماره حساب اعلام شده

۸- چنانچه مسئول فنی، متقاضی پذیرش مسئولیت فنی در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز باشد، ارایه تصویر پروانه دایم داروسازی الزامی است

همچنین ضروری است دانشگاه علوم پزشکی پس از اخذ استعفای مسئول فنی قبلی نسبت به ابطال پروانه مسئول‌فنی قبلی داروخانه مورد نظر اقدام نماید.

و) مدارک مورد نیاز جهت طرح موضوع ابطال و تأسیس داروخانه در همان محل به طور همزمان در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ :

۱- تصویر پروانه تأسیس داروخانه

۲- درخواست رسمی ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواست متقاضی جدید تاسیس (ضمیمه ۱۰)

۳- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی تأسیس داروخانه و در صورت داشتن توضیحات ، تصویر

صفحه آخر

۴- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه متقاضی

۵- تصویر مدرک تحصیلی متقاضی

۶- فرم تائید شده کسب امتیاز لازم محل توسط متقاضی و مدارک مربوطه

۷- معرفی نامه مسئول فنی 

پس از تائید کمیسیون قانونی، دانشگاه می بایست ضمن معرفی موسس جدید به شرکتهای توزیع دارو نسبت به ابطال پروانه های موسس قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدید طبق بندهای (د) و (هـ) اقدام و رونوشت پروانه‌های صادره را به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال دارد.

لازم به ذکر است تا زمان صدور رأی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ مبنی بر موافقت با موضوع، اشراف مؤسس قبلی بر امور جاری داروخانه الزامی است و پذیرش مسئولیت فنی در داروخانه های دیگر توسط مشارالیه مجاز نمی‌باشد.

ز) مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانه :

۱- تقاضای کتبی مؤسس

۲- گزارش کارشناسی بازدید از محل معرفی شده 

پس از تائید محل (با رعایت مواد ۹ و ۱۸ آئین‌نامه و مقررات مربوطه) و اعلام آمادگی موسس جهت بهره برداری از محل جدید، دانشگاه می بایست ضمن معرفی داروخانه به شرکتهای توزیع دارو نسبت به ابطال پروانه های قبلی و صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی جدید طبق بندهای (د) و (هـ) اقدام نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه های صادره، موضوع را به اطلاع اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر برساند.

ح) مدارک مورد نیاز جهت بررسی موضوع تبدیل نوع فعالیت داروخانه :

۱- تقاضای کتبی مؤسس داروخانه

۲- اظهار نظر صریح معاون/مدیر غذا و داروی دانشگاه در خصوص موضوع

۳- اعلام وضعیت مسئولیت فنی ساعات جدید فعالیت داروخانه و در صورت لزوم مدارک مسئول فنی جدید مطابق بند (هـ)

۴- در صورت تقاضای تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه از روزانه به شبانه روزی گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه الزامی است .

توضیح : داروخانه شبانه روزی موجود بنا به درخواست شخص مؤسس می تواند بعد از ۵ سال فعالیت مستمر به روزانه تبدیل گردد، پس از تائید مراتب از سوی کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ، دانشگاه علوم پزشکی موظف است نسبت به ابطال پروانه های تأسیس و مسئول فنی قبلی داروخانه اقدام و پروانه های جدید را طبق بندهای (د) و (هـ) صادر نموده و ضمن ارسال رونوشت پروانه های صادره موضوع را به اطلاع اداره کل دارو برساند.

ط) مدارک لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسیس داروخانه :

موسس داروخانه‌ای که قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خود را دارد، لازم است قبل از تعطیل نمودن داروخانه، تقاضای کتبی و صریح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسلیم تا موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و تائید گردد.

بدیهی است پس از اعلام رأی موافقت با ابطال مجوز تاسیس داروخانه از سوی کمیسیون قانونی ماده ۲۰، اصل پروانه‌های تاسیس و مسئول فنی داروخانه توسط دانشگاه ابطال و نتیجه بدون نیاز به ارسال پروانه های مذکور ، به اداره کل دارو و مواد مخدر اعلام می گردد.

توضیح : در صورت ابطال تک داروخانه محل، می بایست اقدامات لازم جهت رفع نیاز دارویی منطقه توسط دانشگاه بعمل آید.

ی) ضوابط مربوط به داروخانه داخلی بیمارستان :

با توجه به آئین نامه داروخانه ها، داروخانه داخلی بیمارستان بدون در نظر گرفتن جمعیت و اولویت تقاضا با ارایه مدارک ذیل تأسیس خواهد شد :

۱- تصویر پروانه تأسیس بیمارستان یا مجوز فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

۲- گزارش کارشناسی بازدید از محل داروخانه 

۳- مدارک مسئول فنی داروخانه شامل : معرفی نامه از سوی رئیس بیمارستان و پذیرش مسئول فنی داروخانه مندرجات بند (هـ) همین ضابطه

 در صورتی که مسئول فنی معرفی شده قبلاً تایید صلاحیت شده باشد، نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون قانونی نیست.

دانشگاه علوم پزشکی موظف است همزمان با بهره‌برداری از داروخانه نسبت به صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی داروخانه با توجه به بندهای (د) و (هـ) همین ضابطه

ک) ضوابط مربوطه به تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه و پلی کلینیک :

جهت بررسی موضوع تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه یا پلی کلینیک در کمیسیون قانونی ماده ۲۰ ارائه مدارک ذیل الزامی است

۱- تصویر پروانه تاسیس درمانگاه یا پلی کلینیک

۲- اخرین امار جمعیت محل مورد تقاضا شهر/روستا

۳- اعلام تعداد متقاضیان واجد شرایط تاسیس داروخانه در شهر/روستا مورد نظر

۴- نام وفاصله نزدیکترین داروخانه دایر تا درمانگاه مورد نظر

۵- نظر کمیسیون قانونی دانشگاه در خصوص موضوع

بدیهی است پس از تایید مراتب توسط کمیسیون قانونی مرکزفرمهای ضمیمه شماره ۴و۶ضوابط مربوطه تکمیل و اقدام لازم جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه بعمل خواهد امد.

ل) مدارک لازم جهت افتتاح و بهره برداری از داروخانه داخلی درمانگاه و پلی کلینیک :

پس از صدور مجوز تاسیس داروخانه داخلی درمانگاه یا پلی کلینیک، معرفی نامه از سوی رئیس درمانگاه یا پلی‌کلینیک و پذیرش آن توسط مسئول فنی داروخانه اخذ می گردد.

دانشگاه علوم پزشکی موظف است همزمان با بررسی مدارک ، نسبت به برقراری سهمیه دارویی اقدام و تمهیدات لازم را جهت صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه بعمل آورد.

م) ضوابط مربوط به بازرسی داروخانه ها:

دانشگاه با توجه به موارد زیر نسبت به بازرسی از داروخانه ها اقدام می نماید:

۱-  گروه کارشناسی اعزامی ۲ نفر بوده (حداقل یکنفر از آنها داروساز باشد.) و از حسن سلوک لازم برخوردار باشند.

۲- مشهودات بازرسین در ۲ برگ صورت مجلس تنظیم و یک برگ آن جهت اطلاع و رفع نارسایی‌های احتمالی در قبال اخذ رسید به مسئول فنی یا مؤسس داروخانه تحویل می گردد.

ن) ضوابط مربوط به ادامه فعالیت داروخانه در صورت فوت مؤسس:

در صورت فوت مؤسس یا یکی از مؤسسین داروخانه، لازم است دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، موضوع تبصره ۴ ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به وراث قانونی متوفی جهت ارائه مدارک زیر اعلام نماید:

۱- مدارک مسئول فنی واجد شرایط طبق ضوابط

۲- وکالت نامه رسمی مبنی بر معرفی وکیل جهت انجام کلیه امور مربوط به داروخانه

۳- قیم نامه صغار (در صورتی که مؤسس متوفی دارای فرزند صغیر باشد

۴- دادخواست حصر وراثت

و در صورت معرفی فرد واجد شرایط جهت صدور پروانه تأسیس داروخانه بنام وی علاوه بر مدارک لازم طبق مدارک زیر توسط وراث جهت بررسی موضوع در کمیسیون قانونی ارائه می شود.

۱- در خواست وراث یا وکیل قانونی آنها در مورد ابطال مجوز تأسیس داروخانه و معرفی فرد واجد شرایط صدور پروانه تأسیس 

۲- گواهی انحصار وراثت

۳- اجازه نامه دادستانی بنام قیم صغار درخصوص موضوع

تبصره : در صورتی که مؤسس داروخانه بیش از یک نفر باشد و یکی از مؤسسین فوت نماید، ادامه فعالیت داروخانه پس از اتمام مهلت قانونی توسط سایر مؤسسین با تراضی وارث متوفی، منوط به ارائه مدارک فوق و رضایت‌نامه سایر

موسسین و تائید موضوع توسط کمیسیون قانونی خواهد بود