نکته: موسسِ سرمایه گذار، الزاماٌ نیاز نیست که پزشک باشد.

لازم به ذکر است که مجموعه کلینیک‌اپ در سه قالب مالی همکاری می‌نماید:

○ مشاوره تلفنی ساعتی

○ مشاوره تاسیس (یا راه اندازی) با ۳ نوبت بازدید

○ تاسیس کنتراکتی صفر تا صد همراه برندینگ (با یا بدون احداث ساختمان)